שווה צפייה

צמיחה

ערב סוכות הונחה אבן פינה לשכונה חדשה במעוז חיים.

‏שש משפחות שנקלטו בשנתיים האחרונות ויבנו את ביתן בשכונה החדשה, ‏חתמו על כתב אמנה שניסחו ובו בין היתר התחייבו לדאוג לחבריהם בשכונה ולעזור זה לזה בעת הצורך, ‏לשמור על צביונה הכפרי והשקט של השכונה, ‏לטפח את הסביבה של ביתם והשטחים שלידם,‏ולהנחיל לילדיהם ונכדיהם - בבוא היום - את השקט והאווירה הנעימה.

הטקס שהיה צבעוני ושמח, ‏מלא משפחות צעירות וילדים הסתיים בארוחת

ערב קהילתית טעימה. ‏

מעוז חיים בתנופת צמיחה ופיתוח ומשפחות חדשותרבות בונות בימים אלה את ביתן ביישוב.‏

לבסוף במשאל עם דמוקרטי (הגרלה) נבחר שם השכונה החדש: שכ' צבי גת.


פרסומים אחרונים