שווה צפייה

משולחנו של מנהל הקהילה - מאי 2015

חדש במעוז:

פיתוח:

עבודות התשתית בשכונת "קרית גת" (ליד בריכת השחיה) – מתקדמות יפה. להערכת איתן, יסתיימו תוך חדשיים . המשפחות המיועדות לשכונה זו – מוזמנות להתחיל לבנות את ביתן. כל המשפחות מעורבות בפיתוח השטח. נציגם – מלווה את הפרויקט. בהצלחה.

שיפור דרכים ושבילים במעוז:

דרך המועצה האזורית, הוגשה בקשה למשרד החקלאות, לקבלת תקציב לשיפור מספר מדרכות ושבילים בחצר הישוב. התכנון מבוצע ע"י מתכנן נוף והתכנית כבר בשלב השיפוט הראשוני. התקיים ביקור במשרד החקלאות ואנו מקווים לקבל התקציב.

ביוב ומים:

במסגרת תכנון תשתיות – אנו עוסקים בבדיקת תוכניות לביוב ומים .

חשמל:

במעוז הוקמה "חברה להולכת חשמל" – עפ"י דרישת רשות החשמל וקיבלנו אישור למיתווה החשמל ההיסטורי. עלינו לפעול עפ"י תשתיות החשמל, תעריפיו ושידרוגו.

סככת עץ בגן תומר:

הוקמה מצללה מעץ בחצר גן תומר – לשמחת הילדים והצוות.

כביש המערכת:

בעזרת תקציב מהעסקים במעוז – נבצע בקרוב, סלילת קטע "בכביש המערכת". הכביש משמש את כולנו וברבות השנים – שובש, נפערו בו חורים וחריצים ויש צורך אמיתי – לשקמו.

שערי מעוז:

הוקמו במעוז שלושה שערים חשמליים המווסתים את התנועה בחוצות מעוז: שער ליד מגרש החניה, שער ליד מחסן הבגדים והשער הראשי של מעוז. השערים מופעלים ע"י קוד בטלפון ומיועד רק לתושבי המקום.

קליטה:

בשנה האחרונה נמשכת הקליטה הרבה של משפחות צעירות במעוז.

בתי הילדים – הומים וצוהלים, בתי מעוז הישנים – משתפצים אט אט, על המדרכות והדשאים – המון פנים חדשות. הוועדה לעניני קליטה חדשה (צמ"ד) – עסוקה מאד גם בלראיין ולארח משפחות חדשות המתדפקות על שערינו וגם בענייני בעיות שונות אצל המשפחות שכבר חברו לנו וחיים עימנו. המשפחות, מתקשות לקבל משכנתאות מהמערכת הבנקאית ואנו מנסים לסייע להם להתגבר על הבירוקרטיה הקשה שנערמת מולם לקבלת הלוואות.

בריכת השחיה:

מתקרבת עונת הרחצה בבריכה. אנו נערכים לקראתה:

בוצע שידרוג מסיבי של חדר המכונות, הוחלף המסנן – במסנן חדיש, הותקן בקר כימקלים חדש – ובעזרת כל אלה, אנו מקווים שאיכות המים לאורך כל עונת הרחצה – תהיה צלולה ונעימה מתמיד.

גן ההנצחה: (מפי: בתיה – חצר מעוז)

מאחר ובגן נוצר בלאי רב בכל המיתקנים, סוכם לתקנו.בהדרכת אדם מקצועי – אנו מחליפים את חלקם של בולי העץ – מהם בנויים המיתקנים, מחליפים את כל השרשאות המחזיקות חלק מהמתקנים (גשר עילי) ועוד. כל אלה – לרווחת "האמיצים" הקטנים שאוהבים מאד את השעשועים בגן ההנצחה.

:


פרסומים אחרונים