שווה צפייה

שכונת מגורים חדשה – מוקמת במעוז !

בימים אלה יוצאים מכרזים להקמת תשתיות לחמישה בתי מגורים לחברים – בשכונת "סביוני גתקס" (שם זמני...): ביוב, מים וחשמל. שנתחדש כולנו !


פרסומים אחרונים