שווה צפייה

"מגרש כוח חדש -בקרוב..."

התקבלה ההצעה להקים במעוז פינה או שתיים למתקני כוח שיוקמו על הדשא בחצר הישוב.

בקרוב – הביצוע.


פרסומים אחרונים