חורף במעוז 2014

צילם: זאב קינן. צולם בגשם האחרון מחצר ביתו בשכונת המעין.