שדות מעוז ובריכות הדגים מצפון למעוז

צילום: אורי לביא