חקלאות במעוז

רפת מעוז חיים

 

אז מה השתנה השנה ברפת מעוז חיים?

לאחר שנת השיא שחוו כלל הרפתות במדינת ישראל ב-2013 ואנחנו ביניהם, כמובן היה ברור שתגיע ירידה.. אומנם התחלנו את השנה עם תוספת מכסה של 65 אלף ליטר שהעמידה את המכסה הכוללת שלנו על 3.44 מיליון ליטר בשנה, אבל מחיר המטרה (המחיר שאותו אנחנו מקבלים לליטר חלב משווק) ירד ברבעון הראשון ב-13  אגורות לליטר (הרבה)..

מדגה מעוז חיים

 

ענף המדגה הוקם כבר בשנות חייה הראשונות של מעוז. לאורך כל שנות קיומו, הוא נמנה עם המובילים בענפי המשק.

במהלך השנים עבדו בו חברים רבים. לאורך השנים חלו בו שינויים רבים וכמובן השתנו בו תנאי העבודה,

שיטות העבודה, סוגי המזון, מבנה השטח ועוד...

 

מבנה השטח:

400 דונם של בריכות המשמשות לאימון דגים ושמירתם בחורף, סה"כ כ-30 בריכות.

לחלק מהבריכות ניתן להכניס מים חמים בחורף, לשמירת האמנונים.

700 דונם נוספים בנויים מחמישה מאגרים שבהם אנו מפטמים את כל הדגים.

אנו מגדלים 5 סוגי דגים עיקריים: הדג המוביל – אמנון (מושט), אחריו הקרפיון, בורי, נמסיף ורד רם.

גד"ש מעוז חיים

ענף הגד"ש של מעוז – הינו ענף מרכזי ביותר.

היקפו: כ-10.000 דונם. לפי: 5.800 דונם – נמצאים קרוב למעוז, 3,200 דונם – באזור רופין, כ- 1000 דונם – למרגלות הגלבוע.

אנו מגדלים מגוון רחב של גידולי שדה, כשהגידול העיקרי והגדול מביניהם הינה – האספסת !  כ- 2,400 דונם.

כמו כן, מגדלים: 4,000 דונם חיטה, שיבולת, ותלתן.

יש לנו גם: אפונה, תירס לתחמיץ, תירס לתעשיה ותירס לשוק - למאכל אדם.גם עגבניות, חמניות, בצל ואבטיח – לאורך כל עונות השנה.

מטעים מעוז חיים

 

סיימנו את גדיד התמרים הלחים ברי וחיאני.

השנה חלק ממטע הברי הושקה במים מתוקים (מי ההשקיה של הדשאים, שהנם מליחים אך הרבה פחות ממה ששאר המטע מושקה).

תוצאות המיון היו מצוינות, הפרי שנקטף היה גדול ויפה מאשתקד וטוב יותר מהחלקות האחרות.

בחיאני - הסתיים הקטיף, כמות היבול הייתה טובה מאשתקד.

כרגע אנו עסוקים  בגדיד הזנים היבשים לפי הסדר: חדראווי, דקל נור, אמרי, חלאווי  וזהידי.