הקמת עמותה "מורשת קיבוץ מעוז חיים"

ביוזמת מספר חברים ובוגרי מעוז, החלטנו להקים עמותה שתשמר ותטפח  את מורשת קיבוץ מעוז חיים, העמותה תהיה פתוחה להצטרפות כל חברי ובוגרי מעוז לדורותיהם, בין אם נולדו בקיבוץ או רק התחנכו בו ובין אם הצטרפו אליו במהלך חייהם (לתקופה העולה על שלוש שנים).

קיבוץ מעוז חיים, מאז עלייתו על אדמת עמק בית שאן ייצר תשתית לישובו ועיצובו של העמק: בחקלאות, בשמירה על גבולות המדינה, במלאכה ובתעשיה, בקליטת עליה ובקליטת ילדים, נוער וגרעיני תנועה - במשך עשרות שנים.

בנוסף, עוצבה כאן דרך חיים, עוצבה תרבות חילונית, הממשיכה להקרין על התרבות החילונית הישראלית, נעשה ניסוי חינוכי, יש אומרים שהרחיק לכת.

במשך עשרות שנות קייומו - עברו במעוז מאות (אולי אלפים) של חברים, בנים, בוגרי גרעינים ומתנדבי חו"ל, שהחיים והתרבות שספגו במעוז חיים הינם חלק בעיצוב חייהם. לבוגרים אלו מהווה מעוז חיים "מחוז געגועים" ואף לחברי מעוז חיים. אלה שעברו במהלך חייהם במעוז חיים, הם חלק מאוצר זכרונותיהם.

על כן חשבנו שיהיה נכון להקים עמותה, להרשם כעמותה אצל רשם העמותות, ואף לגבות דמי חבר שנתיים – ממי יוכל\ירצה לפעול לשימור וטיפוח המורשת והקשרים החברתיים של מעוז חיים ובוגריה.

צוות מהיזמים (איילת, אריהלה, יפתח, איל יפה) נפגש עם הנהלת מעוז והציג בפניה את מטרות ויעדי העמותה המתוכננת, וכן את דרך פעולתה על מנת להסדיר את היחסים בין קיבוץ מעוז חיים לבין העמותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העמותה מבקשת מהנהלת מעוז חיים לקבל את ההחלטות שלהלן.

אמנה בין מעוז חיים לעמותה

  • מעוז חיים רואה בברכה את הקמת העמותה, ותסייע לפעילותה .

  • חצר מעוז חיים ומתקניה יועמדו, בתאום מראש, לרשות פעילות העמותה.

  • עלויות. כל הוצאה בפועל תכוסה ע"י העמותה.

  • הזמנה לחגי מעוז-חיים - בתאום מוקדם.

  • בהנהלת העמותה חייבים להיות לפחות שליש שהם חברי/תושבי מעוז חיים. ואחד משני התפקידי ההנהלה המרכזיים,  חייב שיהיה חבר מעוז חיים.

  • יוזמות העמותה הקשורות בפרוייקטים פיסיים יעשו בתאום עם הנהלת מעוז חיים.

  • פעילויות ילדי העמותה (נכדים) במעוז יהיו בתאום, עם הנהלת מעוז חיים כולל הכיסוי הכספי והביטוחי .

  • נושאים במחלוקת ידונו במשותף עם הנהלת מעוז חיים.

 

דוגמה לכמה מההצעות  לפעילות העמותה  (מתוך הצעות רבות)

*הוצאה מחודשת של "ההגדה של פסח" המעוזית, שתוכל להיות על שולחן הסדר של כל בוגר מעוז חיים.

*מעורבות בהכנת חג או שניים (שבועות, ראה"ש, סוכות) לכלל חברי הקיבוץ והעמותה.

*העמותה תטפח עבודות תלמידים וסטודנטים שעניינם תולדות המעשה החלוצי במעוז.

*העמותה תשתמש באמצעים הטכנולוגיים (אינטרנט, סמרטפון) להפיץ את מורשת מעוז חיים בין חבריה לבין החברה הישראלית כולה.

נשמח לשיתוף פעולה פורה.

 

*לאחר פגישת נציגי הצוות היוזם עם – התקבל המכתב הבא ממנהל הקהילה:

הצעה להקמת עמותה למורשת מעוז חיים.

המוזמנים הציגו היוזמה המשותפת לחברי מעוז וליוצאי מעוז – להקמת עמותה שתהווה גוף שיוכל ליזום פעילות של שימור קשר עם יוצאי מעוז, שימור המורשת של מעוז.

החלטה: ההנהלה מברכת על הקמת העמותה ונותנת לכך את ברכת הדרך.

                                         בברכה, איתן בלניקוב – מנהל קהילה

 

במהלך הקייץ נפיק אירוע מיוחד להשקת העמותה במעוז בשיתוף כל הציבור המקומי, בניו ומצטרפיו.

                                                 בברכה, חברים בעמות