Design by NoamR - J@mes web design  © 2014 -created with Wix.com  כל הזכויות שמורות

פטר מצייר בשדות

 

פטר וינר נולד בצ'כיה ב 1946 עלה עם משפחתו ב 1949. התגוררו בקריות.

התגייס עם גרעין "השומר הצעיר" לנח"ל  להשלמת קיבוץ להב. את לילי הכיר בהיאחזות בארותיים. (בגבול מצרים) ובא איתה למעוז ב 1967. ומאז הוא בגידולי שדה. במלחמת ששת הימים לחם עם הצנחנים בירושלים, במלחמת יום כיפור לחם עם הצנחנים על גדות תעלת סואץ. את ציורי השדה החל ב 1994 בציור מחווה לחתימת הסכם השלום עם ירדן. ומאז לא חדל לצייר בשדות, בעיקר לכבד הקומפוזיטורים הגדולים, שפטר "מכור" ליצירותיהם. ובינתיים העמיד תלמידים "שנתפסו" לקסם שבציור שדה על שטח של 200 דונם ויותר, כשהצבעים הם הזרעים והמכחול הוא הדיסקוס והחרמש המכאני.

פטר ממשיך בגידולי שדה ובציורי שדה עד היום.